'Noas Express' - för livets myller och mångfald'
formgivning av 'mobil' utställning i fyra järnvägsvagnar
för Riksutställningar, samarbete med konstnärarna
Helena Byström, Bengt Carling, Robert Nyberg,
Christian Partos och Christer Temptander,
Pontvik Arkitekter AB var ansvarig för
utställningens helhet och genom-
förande, samt gestaltning av
enstaka tematiska rum
'Noas Express' - Utställning på räls för Riksutställningar